Naša firma bola založená v roku 2000. Je zameraná hlavne na kováčske a zámočnícke práce. Výrobu exteriérových a interiérových doplnkov realizujeme prostredníctvom vlastnej ponuky, prípadne podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Pokiaľ sa jedná o objednávku väčšieho množstva, zákazníkovi sú predložené na odsúhlasenie funkčné vzorky výrobkov na základe všeobecne platných podmienok.